Andre dyr

Området byder på et rigt og varieret dyreliv. Af de mere sjældne arter er den Grønbrogede Tudse. Den holder til i græsarealerne syd for Greve Marina. Tudsen bliver 5 – 8,5 cm lang og kan blive 7 – 9 år gammel. Den er overvejende et morgen- og aftendyr og gemmer sig i huller på marken om dagen. Den ses dog ind imellem om dagen. Om foråret i yngeltiden kan man høre deres særlige lyde. Hunnen lægger mellem 2.000 og 18.000 æg, og i juni/juli kan man se de små haletudser. Haletudserne har mange fjender, de jages af insekter, forskellige fiskearter og ællinger. Den Grønbrogede Tudse er fredet.

I området findes også Ræv, Mink og Hare. Harerne holder især til på græsarealerne og i kanten af skovarealerne.

Som en del af naturplejen er der også i forårs-, sommer- og efterårsmånederne Højlandskvæg, får og geder på nogle af græsarealerne omkring Lille Vejlesø og Jægersø.

En sjælden gang kan man også støde på en sæl på stranden.