Strandparken ved Køge Bugt er et kystbeskyttelses- og klimasikringsanlæg, samt et sammenhængende natur- og friluftsområde med hvide sandstrande, klitter, søer, enge, overdrev og små skovbevoksninger.

Her er der plads til fordybelse og oplevelser i det fri.

Følg også Strandparken på Facebook