Dyrene

Strandparken byder på et rigt udvalg af oplevelser for den naturinteresserede. På strandengene nær Ll. Vejleå og St. Vejleås udløb samt på græsarealer bag klitrækkerne kan man i sommerhalvåret se folde med græssende køer og får. De græssende dyr er gode naturplejere og hjælper med at holde arealerne åbne til stor gavn for områdets fugleliv. På strandengene ses flokke af grågæs og om vinteren også Canadagæs.

Læs mere om:

Fuglene

Fiskene

Kvæg

Andre dyr