Den årlige slåning af strandengene ved Hundige Strand er begyndt

06-09-2018

I øjeblikket får det smalle stykke mellem stien og beboelserne nord for Hundige Strand en tur med slagleklipperen med henblik på at bevare et åbent landskab. Som en del af den årlige naturpleje og arealvedligeholdelse bliver mange af Strandparkens arealer slået og/eller afgræsset. Formålet er oftest at tilgodese naturværdier såvel som områdernes rekreative anvendelsespotentiale.