OPFØLGNING PÅ BORGERMØDER

Der bliver hvert år efter borgermødet, udarbejdet et opfølgningsskema, som ligger på Strandparkens hjemmeside. Opfølgningsskema for Borgermødet 2016 kan hentes på vedhæftede fil.