Strandparken har foretaget naturpleje af Strandengene ved Hundige Strand.

23-09-2020

Strandengene ved Hundige Strand repræsenterer noget af den bedste natur vi har i Strandparken med et væld af sjældne planter, herunder en række vilde orkidéer. Derfor laver Strandparken en målrettet naturpleje for at tilgodese blomsterne og insekterne tilknyttet disse. Strandengen som naturtype er under konstant tilgroning af selvsåede træer, som skygger orkidéerne væk. Den tørre sommer gav en mulighed for at lave optimal naturpleje og køre det slåede materiale væk fra engen, hvilket til foråret giver blomsterne lys og bedre levevilkår.

Så husk at tage en tur forbi engene i maj og juni og nyd det imponerende syn af tusindvis af blomstrende orkidéer.

Se videoen på facebook, hvor Hededanmark, som var ude med skårlægger og ballepresser til bioballer, har filmet.

Følg os #strandparken på Instagram og Facebook