Opsætning af ny naturlegeplads i Strandparken

14-01-2019

Strandparken arbejder løbende med at forbedre mulighederne for oplevelser og aktiviteter i strandområdet.

I løbet af januar/februar 2019 vil Strandparken etablere en mindre naturlegeplads til klatreleg og ophold ved opholdsområdet sydvest for Greve Marina på græsarealet omkring toiletbygningerne Sælhuse.

Legepladselementerne vil stå i umiddelbar tilknytning til de allerede eksisterende offentligt tilgængelige toiletbygninger. Materialet vil være af ubehandlet træ, og der vil ikke blive etableret faldunderlag.

Følg også Strandparken på Facebook