Ny vision gør Strandparken klar til fremtiden

23-01-2019

Hvis det står til fem vestegnsborgmestre, skal fremtidens Køge Bugt Strandpark opgraderes med bl.a. strandpromenade og badehus. Målet er at nytænke det syv km lange strandområde, så flere borgere og turister bruger strand og klitter. Nyt forslag til Fingerplanen bringer borgmestrene tættere på deres fælles vision.

Køge Bugt Strandpark blev kunstigt anlagt for snart 40 år siden for at skærme kommunerne Greve, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre for oversvømmelser. Med klitter, indsøer og fire nye lystbådehavne blev det samtidig et stort rekreativt område for borgerne i hovedstadsregionen.

Nu er det tid til at udvikle Strandparken, så hovedstadsregionens grønne hjerte udnyttes bedre og kan sparke gang i væksten og turismen, mener Strandparkens bestyrelse, der består af de fem vestegnkommuners borgmestre.

De har derfor sammen udarbejdet en vision, som nu er kommet et skridt nærmere realisering i kraft af de ændringer, som Fingerplanen lægger op til. De nye, positive oplysninger blev overbragt af erhvervsminister Rasmus Jarlov på mødet i dag med Strandparkens bestyrelse i forbindelse med offentliggørelsen af den nye Fingerplan.

”Vi er naturligvis glade for, at erhvervsministeren har vist stor interesse for Strandparkens udvikling, og at han er åben for en revision af Fingerplanen. Det er nemlig restriktionerne i Fingerplanen, der står i vejen for, at Strandparken kan udvikles med blandt andet strandpromenade, badehus og flere vandaktiviteter. Vi ønsker at tilbyde vores borgere friluftsmuligheder, som ikke er mulige med den nuværende Fingerplan,” siger Ole Bjørstorp, formand for Strandparken og borgmester i Ishøj.

Udvikling skal ske med respekt
Drømmen er, at Strandparkens unikke beliggenhed ved vandet i højere grad kan benyttes og gavne egne borgere, gæster og turister. Strandparken og havnene skal være et aktiv for hele Vestegnen året rundt.
Kommunerne håber også, at en lempelse af reglerne vil skabe bedre tilgængelighed til Strandparken og give mulighed for etablering af fritidsanlæg og nye faciliteter for turisme i området.

Størstedelen af kystlandskabet vil fortsat være naturområder, for målet er, at Strandparken skal udvikles som friluftsområde med respekt for områdernes forskellighed og følsomhed. Med udsigt til, at visionerne kan blive realiseret med den nye Fingerplan, glæder Strandparkens formand, Ole Bjørstorp, sig over, at det kommunale samarbejde har båret frugt.

”Jeg er både glad og stolt over, at alle fem kommuner står bag denne visionsplan, og at vi på tværs er blevet enige om et fælles indspark til Fingerplanen. Det har været et frugtbart samarbejde,” siger Ole Bjørstorp.

En fuld realisering af de fem kommuners vision afhænger dog også af, hvorvidt den såkaldte strand-beskyttelseslinje ophæves for havnene og områderne i tæt tilknytning til dem. Strandparken forventer at få svar på dette ønske fra Kystdirektoratet i første kvartal af 2019.

Projektønsker til fremtidens Strandpark
De projekter, som Strandparken og kommunerne forestiller sig kunne blive aktuelle, er blandt andet:
• Mulighed for at aktivere de dele af stranden, som ligger i tilknytning til havnene med fx en iskiosk eller madbod
• En sauna til vinterbadere
• Etablering af badeanstalt/havbade
• Strandpromenade
• Mindre overnatningsmuligheder i havnene
• Bedre forbindelser mellem strand og by – også for gangbesværede
• Vandrelaterede fritidsfaciliteter og serviceformål
• Muligheder for afholdelse af større midlertidige events på afgrænsede områder som fx rostævner

Følg også Strandparken på Facebook