Ny afmærkning for cyklister i Strandparken

30-09-2020

Et længerevarende arbejde med omlægning af cykelruter i Strandparken er afsluttet tidligere på året. Men grundet coronakrisen, har det ikke været muligt at foretage en officiel indvielse heraf. Man kan dog sige, at folk til fods og på cykel særligt i denne coronasommer selv har indviet de nye ruter.

På Strandparkens 10 km mellem Brøndby Havn og Hundige Strandvej findes Danmarks største koncentration af cykelruter, idet der er 2 EuroVelo ruter (EV 7 og 10) og 3 nationale ruter (N 4,6 og 9). Desuden krydser flere regionale cykelruter området (R 65, 67 og 69), ligesom Vestegnsruten og Fjernvandrevej E6 rammer Strandparken.

Hertil kommer, at mange lokale beboere benytter stier og veje i Strandparken. Særligt på stierne vest for søerne mellem Vallensbæk Havn og dæmningen nord for Holmesø, har der været trængsel med mange forskellige brugere, og heraf følgende konflikter.

Strandparken I/S, der ejer og administrerer det rekreative område, besluttede derfor at flytte de europæiske og nationale cykelruter fra omtalte sti over til landtangen øst for søerne. Her er cykelturisterne også tættere på stranden og har mulighed for at stoppe ved caféer undervejs.

Desuden vises hurtigkørende cyklister nu op til supercykelstien langs Gl. Køge Landevej. Der var tidligere opsat skilte, som opfordrer brugerne til at tage hensyn til hinanden på den omtalte strækning med konflikter. Nu er dette skilt suppleret med et nyt med en hurtig cyklist med en rød steg over, som herved er en kraftig opfordring til grupper af motionscyklister om ikke at færdes her.

Strandparken håber, at alle brugere af det kystnære rekreative område vil følge disse anvisninger, have glæde af rutevejvisningen og passe på hinanden.

Indvielse
Fredag den 9. oktober kl. 15 vil der blive et uformelt træf for cyklister ved Strandcaféen i Brøndby, Svingelstien 30. Her kan man møde Jens Erik Larsen fra Foreningen Frie Fugle, som har været konsulent på omlægningen af ruterne, og høre mere om projektet. Strandparken byder på lidt at drikke.
Tilmelding er nødvendig senest onsdag den 7. oktober til Laura på e-mail: laupe@ishoj.dk eller telefon 43577756

Følg også Strandparken på Facebook