Varsling

Badevandsvarsling i Strandparken

På hjemmesiden http://neworesund.badevand.dk/ kan du nu se badevandsudsigten, inden du tager til stranden i Brøndby, Vallensbæk eller Ishøj. På hjemmesiden ser du et kort med grønt flag, hvis badevandet er fint og et rødt flag, hvis badning frarådes.

Varslingen sker ved hjælp af en model, som fodres med indsamlede data om overløb fra spildevandssystemet og oplysninger om vejr og strømforhold.

Varslingen er blevet til i et samarbejde mellem Brøndby, Vallensbæk og Ishøj Kommuner og kommunernes forsyningsvirksomheder, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre og Strandparken I/S. På samme hjemmeside kan man også se badevandsudsigten for de øvrige strande på den nordlige del af Øresundskysten.

Du kan også hente en app til din smartphone. App’en hedder “badevand”. Den viser dig den nærmeste strand i hovedstadsområdet og strandens badevandsdata som luft- og vandtemperatur. Du kan også se badevandsforhold på alle de andre strande i hovedstadsområdet.