Analyser og profiler

Aktuelle badevandsdata
Der tages prøver af badevandet ved de 4 store strande i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige. Der udtages prøver 1 gang om ugen fra medio maj til september. Resultaterne skrives løbende ind i skemaer, som kan ses på opslagstavlerne ved kioskerne.

Desuden kan du se de aktuelle resultater for de 4 strande nederst på denne side.

Prøverne analyseres for colibakterier og enterokokker og skal holde sig inden for nogle vejledende grænseværdier og må ikke overskride nogle maksimale grænseværdier for ikke at udgøre en sundhedsrisiko.

Badevandskvaliteten ved strandene i Strandparken er efter den nye badevandsbekendtgørelse klassificeret som “Udmærket” og “God”. Badevandet har gennem mange år svinget mellem ”Udmærket kvalitet” og ”God kvalitet” i forhold til EUs klassifikation i 4 klasser fra Udmærket, God, Tilfredsstillende og Ringe kvalitet.

Kravene i forhold til badevandsbekendtgørelsen og EUs krav er:

Parameter – bakterietype Udmærket kvalitet God kvalitet Tilfredsstillende kvalitet
Escherichia coli (e-coli) antal pr. 100 ml vand 250 500 500
Intestinale enterokokker antal pr. 100 ml vand 100 200 185

Udmærket og God kvalitet bedømmes ud fra 95-percentilen, mens Tilfredsstillende kvalitet bedømmes ud fra 90-percentilen.

Man kan se mere om badevand på Styrelsen for Vand og Naturforvaltnings hjemmeside

Strandprofiler i Strandparken
I henhold til badevandsbekendtgørelsen og EU’s badevandsdirektiv skal kommunerne inden badesæsonen udarbejde badevandsprofiler for alle strande. Badevandsprofilerne indeholder oplysninger om strandens geografiske, fysiske og hydrologiske forhold samt ikke mindst om badevandets kvalitet og eventuel risiko for forskellige typer af forureninger.
Badevandsprofilerne for Strandparkens strande er udarbejdet af Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve Kommuner og kan ses herunder.

PDF:

Badevandsanalyser i Strandparken