Tilblivelsen

Strandparken er et kunstigt landskab, skabt ved et af Nordeuropas største inddæmningsarbejder. Den er bygget i årene 1976-1979 og består af en 7 km lang strand med klitter, parkeringspladser, adgangsveje og kiosker. Mellem strand og bagland ligger 6 søer, der via slusebygningsværker står i forbindelse med vandet i Køge Bugt.

I Strandparken er der tillige blevet plads til 4 nye lystbådehavne som grønne ø-havne i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige.

Foruden at være et stort rekreativt område for befolkningen i hovedstadsregionen er klitterne sammen med dæmningsvolde en effektiv sammenhængende kystbeskyttelse for baglandet.

Anlægget af Strandparken var begunstiget af, at der i løbet af dette århundrede havde dannet sig såkaldte barreøer, der bestod af sand, der var frigjort af brændingszonen. Idéen gik ud på, at bygge videre på disse øer dels ved udgravninger, hvor de nuværende søer ligger, dels ved at pumpe sand ind fra Køge Bugt. Idéen med at skabe en kunstig strand ved inddæmning gik tilbage til 1936 og er dukket op flere gange siden da. Men det var først med dannelsen af interessentskabet Køge Bugt Strandpark i 1975, at projektet sprang fra tegnebræt til virkelighed.

Der blev indhentet myndighedsgodkendelser, ført forhandlinger med fiskerne i området, udarbejdet byplan-vedtægter og arbejdet blev udbudt i licitation.

I marts 1977 kunne kontrakten med entreprenøren underskrives og arbejdet sættes i gang.

Beplantning

Klitterne blev med hjælp fra Statsskovvæsenet tilplantet med 2,6 mio. hjælmelokker hentet fra Vestjylland og øvrige arealer med 190.000 buske og træer. I de første par år fik planterne et tilskud af næringssubstrat og har siden bredt sig i langt større omfang end forudset. Det har ført til, at Strandparken nu har udarbejdet en plejeplan, så væksten kan styres.

Vandløb – Beskyttelse mod højvande

Tre vandløb i baglandet har udløb i Strandparken. Det er Store Vejleå med udløb i Ishøj Havn, Lille Vejleå med udløb i Greve Marina og Fæstningskanalen ved Vestvolden med udløb i Holmesø og derfra til Brøndby Havn. Slusebygværker regulerer vandstanden og sørger for, at vandet kan løbe ud i bugten. Sluserne er suppleret med overfaldsbygværker, der sikrer vandet afløb til søerne ved ekstreme højvandssituationer i åerne.