Interessenterne

Strandparken blev bygget af 7 kommuner og 2 amter i fællesskab. Desuden ydede Staten et bidrag til anlægget.

Ved etableringen af Strandparken blev der fastsat et driftsbidrag for de forskellige interessenter.

Fra 2007 er Københavns Amt og Roskilde Amt nedlagt. De 2 amter betalte indtil 2006 45 % af udgifterne. Deres bidragsandel blev fordelt på beliggenhedskommunerne.

Fra 2008 udtrådte Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune af Strandparken I/S. De 2 kommuner betalte 32 % af udgifterne. Også deres bidragsandel blev fordelt på beliggenhedskommunerne.

I dag er interessenterne i Strandparken Hvidovre Kommune, Brøndby Kommune, Vallensbæk Kommune, Ishøj Kommune og Greve Kommune.

Udover det fastlagte ordinære bidrag til driften så yder beliggenhedskommunerne Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve et ekstraordinært bidrag til Strandparkens anlæg til renovering og istandsættelse af større anlæg som bygninger, veje, stier, broer, diger, sluser og pumper.

Det samlede årlige budget til drift, anlæg og sekretariat er godt 9,4 mio. kr.