Bestyrelsen

De 5 interessenter i Strandparken I/S vælger en bestyrelse for 4 år ad gangen. Valgperioden falder sammen med den kommunale valgperiode. Bestyrelsen vælger formand og næstformand.

Bestyrelsen holder normalt møde 4 gange årligt – som regel i marts, juni, september og december.

Bestyrelsen for 2014-2017 er:

Ishøj Kommune
Borgmester Ole Bjørstorp (A) – Formand

Vallensbæk Kommune
Borgmester Henrik Rasmussen (C) – Næstformand

Brøndby Kommune
Kommunalbestyrelsesmedlem Arno Hurup Christiansen

Hvidovre Kommune
Borgmester Helle Adelborg (A)

Greve Kommune
Borgmester Pernille Beckmann (V)