Strandparken I/S

Strandparken er et kunstigt landskab, skabt ved et af nordeuropas største inddæmnings-arbejder.

Den er bygget i årene 1976-1979 og består af en 7 km lang strand med klitter, parkeringspladser, adgangsveje og kiosker. Mellem strand og bagland ligger 6 søer, der via slusebygningsværker står i forbindelse med vandet i Køge Bugt.

Der er tillige blevet plads til 4 nye lystbåde-havne som grønne ø-havne, i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige.

Foruden at være et stort rekreativt område for befolkningen i hovedstadsregionen er klitterne sammen med dæmningsvolde en effektiv sammenhængende kystbeskyttelse for baglandet.