Strandparken søger ny forpagter til strandcafé Gyvelhuse i Brøndby

30-01-2018

Offentligt udbud
Forpagtning af Strandcafé beliggende
i Køge Bugt Strandpark.

I Gyvelhuse vil strandcaféens ydre konstruktion fremstå magen til denne
strandcafé beliggende i Skovhuse, Ishøj Strand.

Strandparken I/S søger forpagter til strandcafé Gyvelhuse i Brøndby i perioden fra 1. april 2018 til 31. marts 2025 med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.

Strandcaféen i Gyvelhuse ligger i det smukke kystlandskab ved Brøndby Strand, hvor den rekreative benyttelse og den skønne natur præger omgivelserne.

Ved overtagelse vil Strandcaféen fremstå som et nyrenoveret dobbelthus på ca. 65 kvm. Hvor der tidligere har været traditionelt salg af pølser og is fra en luge i facaden, er hele facaden nu udskiftet med glasparti, som kan åbnes ud til en stor træterrasse. Indenfor er der plads til siddende gæster og med en nyetableret træterrase, vil der være mulighed for udendørs servering.
Indendørs vil caféen fremstå nyrenoveret og installationer klargjort. Bygningen indeholder også et toilet og et lille lagerrum, som ligeledes fremstår nyrenoveret ved overtagelse.

Det ønskes at forpagter kommer med et nyt forretningskoncept. Konceptet skal være mere tidssvarende og kunne tiltrække flere brugere til Strandparken. Konceptet må gerne indeholde initiativer, som kan generere flere aktiviteter i Strandparken.

For at muliggøre konceptet, skal forpagter skal selv stå for inventar.

Renovering påbegyndes til foråret. Der vil være mulighed for besigtigelse af kioskbygningen mandag d. 5. februar fra kl. 9-11 med start fra kiosken i Brøndby. Adressen er Svingelstien 30, 2660 Brøndby.

Forpagtningen udbydes iht. Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud.

Det er Strandparken I/S som bestemmer hvilke af de indkomne tilbud der vil komme i betragtning.

Skriftligt tilbud om forpagtning – mærket ” Strandkiosk Gyvelhuse” – skal indeholde redegørelse for forretningsplan med tilhørende beskrivelse, der redegør for budget og dato for forventet start samt brev fra bank om mulighed for bankgarantistillelse. Det skriftlige tilbud skal være Strandparken i hænde senest torsdag den 22. februar 2018 kl. 12:00, fremsendt til Strandparken I/S, administrationen, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj eller til fihli@ishoj.dk.

PDF:
  Udbudsannonce Strandcafé Gyvelhuse