Strandparken byder velkommen

Vi er glade for dit besøg!

For at vi alle skal kunne nyde opholdet, gør Strandparken opmærksom på følgende:
Vis hensyn til andre og ryd venligst op efter dig. Brug skraldespandene til dit affald og efterladenskaber fra din hund.

I Strandparken er det ikke tilladt:

• At køre på knallert
• At ride*
• At have løsgående hunde**
• At campere og lade telte henstå i tidsrummet fra kl. 21-06
• At sælge varer uden særlig tilladelse
• At sejle i motorbåd på søerne
• At tænde bål

*I perioden 1. september til 31. maj må der rides i strandkanten. Der er ingen ridestier i Strandparken, og der må ikke rides på cykel- og gangstierne i Strandparken. For at komme til stranden med heste kan man trække hesten i kanten af stierne ned til stranden.
**Hunde må ikke færdes eller opholde sig i klit- og strandområderne fra 1. maj til 1. september. Hunde må løbe løse på stranden fra 1. oktober til 31. marts.

Hvis man ønsker at gå med sin hund uden snor, henvises der til Vallensbæk og Hundige. Læs mere i orientering om regler for færdsel med hunde i Strandparken.

 

Orientering om regler for hunde i Strandparken

Strandparken modtager mange henvendelser om reglerne for hunde i Strandparken. Vi har derfor udarbejdet et oversigtskort og et notat om reglerne for færdsel med hunde. Notatet og oversigtskortet kan ses som PDF-filer herunder.

Orientering om regler for færdsel med hunde i Strandparken

Kortoversigt for færdsel med hunde i Strandparken

 

Regler for Sankt Hans bål

Hvert år afbrændes omkring 20-25 Sankt Hans bål i Strandparken. Bålene er en hyggelig tradition, som forhåbentlig kan fortsætte.
Efter nogle uheldige episoder med Sankt Hans bål i 2012, hvor der bl.a. blev kørt grenaffald ud mere end 2 måneder, før bålene skulle tændes, og en bom i Brøndby blev afmonteret af bilister, som skulle ind med grene til bålene, har Strandparkens bestyrelse fastsat nogle regler for afbrænding af Sankt Hans bål.
Der vil fremover være krav om, at
• der er en kontaktperson ved det enkelte bål
• opbygning af bålene og dermed tilkørsel af haveaffald tidligst må ske 7 dage før Sankt Hans
• oprydning af bålet foretages af de ansvarlige for bålet
Samtidig opfordres til at følge Miljøministeriets anbefalinger om at tjekke bål for dyr, inden de tændes, idet mange dyr finder skjulesteder i Sankt Hans bål.
Man kan kontakte Strandparken på mail: strandparken@ishoj.dk, hvis man vil lave et bål.