Ordensregler

I Strandparken er det ikke tilladt:

• at ride i perioden 1. maj til 31. august (i perioden 1. september til 30. april må KUN rides i strandkanten)

• at køre på cykel eller knallert uden for de afmærkede stier

• at campere

• at lade telte henstå i tidsrummet fra kl. 21-06

• at sælge varer uden særlig tilladelse

• at henkaste papir eller på anden måde forurene

• at sejle i motorbåd på søerne uden særlig tilladelse

• at windsurfe fra stranden udenfor de afmærkede områder

• at foretage sig noget, der kan være til ulempe for andre besøgende eller til skade for Strandparken.

 

Der er ingen ridestier i Strandparken. Der må ikke rides på cykel- og gangstierne i Strandparken. For at komme til stranden med heste kan man trække hesten i kanten af stierne ned til stranden.

Hunde skal fra 1. april til 1. september føres i snor og må fra 1. maj til 1. september ikke færdes eller opholde sig i klit- og strandområderne.

I øvrigt skal publikum i et og alt rette sig efter de opsatte skilte og opsynets anvisninger.

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning eller bødestraf efter Ordensbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv.)

 

Orientering om regler for hunde i Strandparken

Strandparken modtager mange henvendelser om reglerne for hunde i Strandparken. Vi har derfor udarbejdet et notat, hvor der redegøres for lovgivningen og reglerne om hunde i det offentlige rum. Notatet kan ses som PDF-fil herunder.

 

Regler for Sankt Hans bål
Hvert år afbrændes omkring 20-25 Sankt Hans bål i Strandparken. Bålene er en hyggelig tradition, som forhåbentlig kan fortsætte.

Efter nogle uheldige episoder med Sankt Hans bål i 2012, hvor der bl.a. blev kørt grenaffald ud mere end 2 måneder før bålene skulle tændes og en bom i Brøndby blev afmonteret af bilister, som skulle ind med grene til bålene, har Strandparkens bestyrelse fastsat nogle regler for afbrænding af Sankt Hans bål.

Der vil fremover være krav om, at
• der er en kontaktperson ved det enkelte bål
• opbygning af bålene og dermed tilkørsel af haveaffald må tidligst ske 7 dage før Sankt Hans
• oprydning af bålet foretages af de ansvarlige for bålet

Samtidig opfordres til at følge Miljøministeriets anbefalinger om at tjekke bål for dyr inden de tændes, idet mange dyr finder skjulesteder i Sankt Hans bål.

Man kan kontakte Strandparken på mail: strandparken@ishoj.dk hvis man vil lave et bål.

PDF:
Orientering Om Ordensregler For Hunde I Strandparken 2014 0