Opsætning af gedefold efter påske

15-04-2019

Foråret er skudt i gang, og således også opstarten af pilotprojektet, hvor vi forsøger at afgræsse et stykke strandeng med geder – et forsøg som slutter i sensommeren 2019. Efter påske vil hegnet blive sat op, og efterfølgende vil gederne komme på. Den eksakte dato kan vi ikke oplyse på nuværende tidspunkt, men der vil løbende blive informeret via Grundejerforeningen og Strandparkens hjemmeside.

Hegn, placering og geder
Det vil blive det samme hegn, som vi havde sidste år, der kommer op igen. Hegnet placeres det sted, hvor det blev taget ned, altså i den reducerede udgave. Eftersom området blev slået, efter at gederne blev taget af, så kommer der en del færre geder på i år. Vi fortsætter med Dansk Landrace geden.

Evaluering af naturplejen 2018
Formålet med projektet har været at se, om geder kan bruges som kratryddere i kampen mod tilgroning. Strandparken fik gjort sig gode erfaringer med gedeafgræsningen sidste år. Vi har løbende evalueret på afgræsningen og har kunnet konstatere, at gederne er vilde med havtorn, bark og blade fra birk, poppel og pil.

Hvad med orkidéerne?
Gederne vil sandsynligvis spise orkidéerne, men det kan planterne godt tåle et par sæsoner. Hver enkelt orkidé spreder hundreder, ja tusindvis af frø med vinden. Det er dog langt fra alle frø, der bliver til planter. For at frøet kan spire, er det helt afhængig af tilstedeværelsen af svampe i jorden, der leverer næring til frøet. Der er i det hele taget flere forhold, som spiller ind, hvis et område skal udgøre et passende levested for en eller flere orkidéarter, såsom jordbundens struktur, fugtighed, surhedsgrad og næringsstoffer. Derudover spiller tilstedeværelsen af svampe og konkurrence- og lysforhold en stor rolle. Afgræsningen har også til formål at give orkidéerne bedre og mere lysåbne forhold.

Registrering
Afgræsningen vil i år også blive fulgt nøje. Strandparken har fået registreret vegetationen i folden, inden gederne sættes på, og vegetationen bliver registret ved forsøgets afslutning.

Kort over gedefold 2019

Følg os #strandparken på Instagram og Facebook