Nu kan man igen nyde synet af de græssende dyr i Strandparken

11-05-2021

De første får og kreaturer er kommet på foldene i Strandparken, hvor de henover sommeren skal udføre pleje af naturarealerne. De skal sikre at engene ikke gror til og at der fremadrettet kommer lys til en varieret plantesammensætning.

I løbet af de kommende uger kommer de sidste dyr på foldene. Strandparken bliver bl.a. græsset af Skotsk Højlandskvæg der hører til blandt de nøjsomme racer. De er netop gode til naturpleje på ekstensive arealer – fx på strandenge, som er en af de værdifulde naturtyper vi har i Strandparken.

Følg os #strandparken på Instagram og Facebook