Kvæg

Ikke langt bagved Strandparken ligger Ishøj Dyrepark. Og er man frisk på en lille gåtur, kan man få fornøjelsen af det Højlandskvæg, som Ishøj Kommune startede med i 1981 efter, at de havde været opholdssted for dyrene i Zoologisk Have i København om vinteren. Hegnene omkring nogle af arealerne er derfor meget høje og kraftige, fordi arealerne har været anvendt til vilde dyr fra Zoologisk Have. Der har tidligere været mange forskellige dyr på arealerne, men i dag er der kun Skotsk Højlandskvæg, Marskfår, Wallisergeder og Dansk Landracegeder i Dyreparken. Dyrene bliver passet af tre medarbejdere.

De første Skotsk Højlandskvæg, som kom til Dyreparken, blev købt i Vestskoven. I dag består besætningen af ca. 25 køer og 2 avlstyre, dvs. ca. 50 dyr i alt med de kalve, som kommer om foråret. Alle dyrene både kvæg, får og geder har til opgave at pleje de ca. 120 ha grønne arealer i Ishøj Kommune og Strandparken I/S. Ishøj Dyrepark består af 15 ha, som er indhegnet samt af andre arealer, som anvendes til at producere hø på.

Hvis ikke de grønne områder blev afgræsset, ville planter som rosen Rosa Rugosa, Havtorn og Bjørneklo overtage store områder. Skotsk Højlandskvæg og Wallisergederne er gode til at holde Bjørneklo nede.

I de indhegnede folde i Strandparken går der også flere steder både kvæg, får og geder.