Fuglene

Øerne
Øerne i Holmesø er Strandparkens vigtigste fugleområder. Her er æg og unger beskyttet mod mennesker og rovdyr, som ræve, hunde og katte. I den lave vegetation og blandt stenene yngler Hættemåge, Stormmåge, Havterne og Splitterne. Fuglene slår sig ofte ned samme sted, fordi de så beskytter hinanden. Også Strandskade og Rødben yngler på øerne. Strandskaden ses også tit langs kanten af havnene eller ude på stranden ved vandkanten.

Klyden findes også på øerne, det er dog et par år siden, de har ynglet. De trues især af Skarven, som man forsøger at bekæmpe. Ishøj Kommune har Klyden som særlig ansvarsart, det vil sige, at man arbejder på at sikre og forbedre vilkårene for Klyden i området.

Øerne vedligeholdes for at fastholde fuglelivet.

Søerne
Søerne og deres bredder er hjemsted for andefugle om vinteren, bl.a. Hvinand, Pibeand, Taffeland og Troldand. Her kan de dykke efter planter og smådyr på bunden. I vandkanten ved tagrørene ses den store Fiskehejre ofte stå helt stille på udkig efter små fisk. Også Grågæs, Blishøns og Svaner er hyppige beboere – ofte i nærheden af Rørskoven, hvor Rørsangeren typisk også opholder sig.

Det åbne vand
På det åbne vand ud for Strandparken kan man sidst på foråret se flokke af brunlige Ederfuglehunner. Flere af dem, de såkaldte ”tanter”, slår sig sammen om en slags ”børnehave” og kan ses ifølge med op til 50 unger.

Klitter og græsarealer
I klitterne og på de lavtliggende græsarealer yngler blandt andet Gul Vibstjert og Engpiber. De foretrækker åbne arealer med lav vegetation. På de åbne græsområder ser man også Fasaner og Agerhøns. Og i klitterne ved Brøndby Strand kan der findes digesvaler.

Skovene
Ved skovområdet ved indkørslen til Ishøj Strand findes en stor Rågekoloni. Den holder til i nogle store Poppeltræer i området. Træerne forventes dog ikke at holde i mange år endnu, så måske forsvinder Rågerne sammen med træerne indenfor nogle år.

I de forskellige skovområder i Strandparken holder også Skovhornuglen til. De ses ofte om vinteren, 4-5 stykker sammen, hvor de sætter sig på grenene i de mere fritstående træer.