Information om reduktion af folden

03-09-2018

På grund af hærværk på folden har Strandparken i samråd med Ishøj Dyrepark, som ejer dyrene, besluttet, at indhegningen skal reduceres. Vi har løbende kunnet konstatere, at hegnet er blevet væltet, klippet eller skåret op, og dyrepasserne finder det ikke længere forsvarligt at have dyr gående i folden. Dyrene har selv fundet smutveje under hegnet, men det har vi kunnet gøre noget ved, og vi har løbende forstærket hegnet. Hærværk er af en anden kaliber.

Strandparken kan enten vælge helt at stoppe med afgræsningen, eller vi kan forsøge os med en mindre indhegning. Vi har efter en delevaluering af pilotprojektet besluttet at fortsætte med en mindre fold. Vi har fået positiv respons på, at gederne er der, og vi kan se, at gederne gør deres job.

Fremadrettet vil der ske det, at folden vil blive gjort mindre. Gederne vil fortsætte afgræsningen på et mindre areal, indtil de bliver taget af i efteråret afhængig af vejret. Det er klart, at hvis vi oplever, at der fortsat udøves hærværk på folden, så vil pilotprojektet med afgræsning blive stoppet.

Arealerne uden om folden og på strandengene vil inden længe blive slået, som en del af den årlige slåning. Vegetationen vil dog ikke blive slået inde i folden, hvor gederne går, før efter at dyrene er blevet taget af i løbet af efteråret, og hegnet taget ned for vinteren.

Følg os #strandparken på Instagram og Facebook