Geder plejer natur i Hundige

19-06-2018

Projektet

For at holde strandengene lysåbne skal arealerne plejes. Strandparken slår hvert år engene, men sidste år var arealerne for våde. Det betyder, at der flere steder ses en tilgroning af birk, pil, havtorn og rynket rose. Strandparken vil som forsøg og ekstra plejetiltag i Hundige lade et område af strandengen afgræsse af geder. Projektet er et pilotprojekt og er af midlertidig karakter. Folden vil således kun stå i max to sæsoner, og der vil kun blive afgræsset om sommeren. Folden er 1,5 ha og forsynet med strøm. Antallet af geder bliver løbende justeret. Der vil være dagligt tilsyn med gederne.

Hvorfor geder?

Geder er eminente kratryddere. De har stærke tyggemuskler, der gør, at de kan komme igennem en anden type vegetation end fx køer og får, og de kan godt lide at græsse fra skulderhøjde. Geder er dog kendt for at være udbryderkonger og for at sikre, at de bliver i folden, vil der blive sat strøm i hegnet. Gederne er endvidere ikke meget for regn, så der bliver sat nogle mindre læskure ud i folden.

Hvad med orkidéerne?

Gederne vil sandsynligvis spise orkidéerne, men det kan planterne godt tåle et par sæsoner. Hver enkelt orkidé spreder hundreder, ja tusindvis af frø med vinden. Det er dog langt fra alle frø, der bliver til planter. For at frøet kan spire er det helt afhængig af tilstedeværelsen af svampe i jorden, der leverer næring til frøet. Der er i det hele taget flere forhold, som spiller ind, hvis et område skal udgøre et passende levested for en eller flere orkidéarter, såsom jordbundens struktur, fugtighed, surhedsgrad og næringsstoffer. Derudover spiller tilstedeværelsen af svampe og konkurrence- og lysforhold en stor rolle. Afgræsningen har til formål at give orkidéerne bedre og mere lysåbne forhold.

Registrering

Afgræsningen vil blive fulgt nøje. Strandparken har fået registreret vegetationen i folden, inden gederne sættes på, og vegetationen bliver registreret efter, at arealet er blevet afgræsset. Afgræsningen vil endvidere blive evalueret i forhold til de omgivende arealer, som får foretaget sensommerslåning.

Følg os #strandparken på Instagram og Facebook