Forsøg med høslet

06-09-2018

Som et forsøg bliver der i år foretaget høslet på flere af Strandparkens arealer. Høet skal bruges som foder til Strandparkens græssende dyr i vinterhalvåret. I sommerhalvåret gør de græssende dyr i Strandparken et enormt arbejde for at pleje og vedligeholde de åbne naturområder. Når kulden trænger sig på, bliver de dog taget hjem til Ishøj Dyrepark igen. I år vil vi i denne periode forsøge at fodre dyrene med Strandparkens eget hø. Den røde markering på kortet viser, hvor der i år vil være forsøg med høslet.

Følg os #strandparken på Instagram og Facebook