Driftsopdatering

01-06-2021

Hermed en kort opdatering omkring strandrensning og badebroer.

På grund af maskinelle udfordringer er vi forsinket i opsætningen af badebroerne i år.
Vi forventer Strandparkens sæson broer er opsatte og klar i uge 25. Indtil da henvises til Strandparkens helårsbadebroer.

Vi opstarter strandrensning i uge 23.

Følg os #strandparken på Instagram og Facebook