Badebroerne kan ikke benyttes pga. is.

09-02-2021

På grund af massivt isdække er helårsbadebroerne for farlige at bevæge sig ud på, og derfor er de midlertidigt lukkede.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Følg os #strandparken på Instagram og Facebook