Afbrændingsforbud i Strandparken

12-06-2018

Der vil fra dags dato være afbrændingsforbud i Strandparken.

Det nedlagte forbud dækker følgende:

Afbrænding af:

 • haveaffald (se evt. særregler for den pågældende kommune f.eks. miljøafdelingen)
 • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • affald fra skovbrug
 • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
 • bål, bålfade og Sankt Hans bål.
 • fyrværkeri (udstedte tilladelser til fyrværkeri tilbagekaldes)

 

Brug af apparater og lign. i det fri, herunder:

 • grill (Brug af grill tillades på fast ubrændbart underlag)
 • ildsteder
 • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, (undtaget er virksomheder der udfører arbejde efter retningslinerne for varmt arbejde, og med udvisning af særlig agtpågivenhed ved arbejdets udførelse).

 

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.

 • Lad aske blive i den tillukkede grill
 • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

 

Beredskabets primære bekymring er brandspredning via flyveild i forbindelse med brug af åben ild

Selvom der kommer lidt nedbør de kommende dage vil risikoen fortsat være høj.

 

Vi følger situationen nøje, og vil naturligvis ophæve forbuddet hurtigst muligt.

Nærmere information kan fås via Østsjællands Beredskabs hjemmeside OESB.dk eller sociale medier m.v.