Strandparken ved Køge Bugt er et sammenhængende naturområde med hvide sandstrande, klitter, søer, enge, overdrev og små skovbevoksninger med plads til både fordybelse og oplevelser i det fri.