ANALYSER OG PROFILER

AKTUELLE BADEVANDSDATA
Der tages prøver af badevandet ved de 4 store strande i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige. Der udtages prøver 1 gang om ugen fra medio maj til september. Resultaterne skrives løbende ind i skemaer, som kan ses på opslagstavlerne ved kioskerne.

Desuden kan du se de aktuelle resultater for de 4 strande i PDF-fil nederst her på hjemmesiden.

Prøverne analyseres for colibakterier og enterokokker og skal holde sig inden for nogle vejledende grænseværdier og må ikke overskride nogle maksimale grænseværdier for ikke at udgøre en sundhedsrisiko.

Badevandskvaliteten ved strandene i Strandparken er efter den nye badevandsbekendtgørelse klassificeret som "Udmærket", "God" på baggrund af badevandsanalyserne fra 2010-2013. Badevandet har gennem mange år svinget mellem ”Udmærket kvalitet” og ”God kvalitet” i forhold til EUs klassifikation i 4 klasser fra Udmærket, God, Tilfredsstillende og Ringe kvalitet.

Kravene i forhold til badevandsbekendtgørelsen og EUs krav er:

Parameter - bakterietype

Udmærket kvalitet

God kvalitet

Tilfredsstillende kvalitet

Escherichia coli (e-coli) antal pr. 100 ml vand

250

500

500

Intestinale enterokokker antal pr. 100 ml vand

100

200

185

Udmærket og God kvalitet bedømmes ud fra 95-percentilen, mens Tilfredsstillende kvalitet bedømmes ud fra 90-percentilen.

2014
På baggrund af badevandsanalyserne fra 2010-2013 er Vallensbæk Strand og Hundige Strand klassificeret som Udmærket, mens Ishøj Strand og Brøndby Strander klassificeret som God.

Man kan se mere om badevand på Styrelsen for Vand og Naturforvaltnings hjemmeside

STRANDPROFILER I STRANDPARKEN
I henhold til badevandsbekendtgørelsen og EU's badevandsdirektiv, skal kommunerne inden badesæsonen udarbejde badevandsprofiler for alle strande. Badevandsprofilerne indeholder oplysninger om strandens geografiske, fysiske og hydrologiske forhold, samt ikke mindst om badevandets kvalitet og eventuel risiko for forskellige typer af forureninger.

Badevandsprofilerne for Strandparkens strande er udarbejdet af Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve Kommuner og kan ses som PDF-filer herunder.