OFFENTLIGT UDBUD

Fredag, 10 februar, 2017 - 08:30

Forpagtning af 4 Strandkiosker beliggende i Køge Bugt Strandpark.

Strandparken I/S udbyder forpagtninger af 4 strandkiosker; Lynghuse i Hundige, Skovhuse i Ishøj, Tanghuse i Vallensbæk og Gyvelhuse i Brøndby. 

Forpagtningerne sker i perioden fra 1. april 2017 til 31. marts 2020 med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år og kan kun forpagtes samlet. Henvendelse vedr. forpagtning kan ske hos Strandparkens administration på tlf. 43577756 eller på mail 41706@ishoj.dk.

Strandparken lægger ved vurderingen af de indkomne forpagtningstilbud vægt på følgende:

•    Forpagters forretningskoncept

Forpagtningen udbydes i.h.t. Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud. Strandparken kan frit vælge mellem de indkomne tilbud, ligesom Strandparken kan forkaste alle indkomne tilbud.

Skriftligt tilbud om forpagtning – mærket ”4 Strandkiosker” – skal indeholde redegørelse for forretningsplan med tilhørende beskrivelse, der redegør for budget og dato for forventet start samt brev fra bank om mulighed for bankgarantistillelse. Det skriftlige tilbud skal være Strandparken i hænde senest mandag den 20. februar 2017 kl. 12:00, fremsendt til Strandparken I/S, administrationen, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj eller til  41706@ishoj.dk.