BESTYRELSEN

De 5 interessenter i Strandparken I/S vælger en bestyrelse for 4 år ad gangen. Valgperioden falder sammen med den kommunale valgperiode. Bestyrelsen vælger formand og næstformand.

Bestyrelsen holder normalt møde 4 gange årligt – som regel i marts, juni, september og december.

Bestyrelsen for 2014-2017 er:
 
ISHØJ KOMMUNE
Borgmester Ole Bjørstorp (A) - Formand
 
 
VALLENSBÆK KOMMUNE
Borgmester Henrik Rasmussen (C) - Næstformand
 
 
BRØNDBY KOMMUNE
Kommunalbestyrelsesmedlem Arno Hurup Christiansen

 
HVIDOVRE KOMMUNE
Borgmester Helle Adelborg (A)
 
GREVE KOMMUNE
Borgmester Pernille Beckmann (V)