INFORMATION OM SKILTE LANGS SIVSTIEN

Langs Sivstien i Vallenbæk og Brøndby er skiltene ”cyklister SKAL vige for gående” blevet taget ned. Skiltene har ikke haft den ønskede effekt, da en del betragter stien hovedsageligt som en gangsti, hvilket ikke har været hensigten. I samme ombæring har det ikke været muligt at opnå politiets samtykke til skiltningen.

Der vil i stedet blive opsat ”Vis hensyn” skilte langs Sivstien. Strandparken gør i den forbindelse opmærksom på, at Sivstien er en fælles sti for både cyklister og gående.

Trafikanter skal vise hensyn til hinanden, så alle kan føle sig trygge, når de færdes på stien. 
Strandparken henviser hurtigkørende cyklister til supercykelstien der løber langs Gammel Køge Landevej (link til supercykelsti): http://supercykelstier.dk/ishojruten-c77/