ANDRE DYR

Området byder på et rigt og varieret dyreliv. Af de mere sjældne arter er den Grønbrogede Tudse. Den holder til i græsarealerne syd for Greve Marina. Tudsen bliver 5-8,5 cm. Lang og kan blive 7-9 år gammel. Den er overvejende et morgen- og aftendyr, og gemmer sig i huler på marken om dagen. Den ses dog ind imellem om dagen. Om foråret i yngeltiden kan man høre deres særlige lyde. Hunnen lægger mellem 2.000 og 18.000 æg, og i juni/juli kan man se de små haletudser. Haletudserne har mange fjender, de jages af insekter, forskellige fiskearter og ællinger. Den Grønbrogede Tudse er fredet.

I området findes også Hasselmus, Ræv, Mink og Hare. Harerne holder i sær til på græsarealerne og i kanten af skovarealerne.

Som en del af naturplejen er der også i forårs-, sommer- og efterårsmånederne Højlandskvæg, får og geder på nogle af græsarealerne omkring Lille Vejle Sø og Jæger Sø.

En sjælden gang kan man også støde på en sæl på stranden.